hoffi

62 teksty – auto­rem jest hof­fi.

Śmierć i pa­mieć są wieczne. 

myśl • 23 października 2016, 18:38

Nie osiągniesz ce­lu jeśli go so­bie nie wyznaczysz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 maja 2016, 14:44

Is­tnieje coś sil­niej­sze­go niż śmierć. To pamięć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 listopada 2015, 17:20

Nies­te­ty, życie jest częściej ok­rutne niż sprawiedliwe. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2015, 21:58

* * *

Jes­teś od zawsze,
Przez ho­ryzont dnia,
Po blask nocy.
Dążysz przez ścieżki
Dob­ra i zła.
Spra­wiasz ra­dość i ból.
W księgach wieczności
Zos­ta­wiasz swój rys.
Oto jes­teś moją
Nag­rodą i karą.
Nies­kończo­na jak głaz
Nieu­chwyt­na jak mgła.
Kochan­kom umożli­wiasz trwać
Wro­gom nie poz­wa­lasz przes­tać się bać.
Jak tar­cza chronisz
Jak miecz ra­ny zadajesz.
Zdradzo­na, zła, zgodna.
Nig­dy mnie nie okłamiesz.
Sios­tro Nadziei i Cza­su - trwaj.
Spoj­rzę za siebie a Ty krocz.
Mo­ja PAMIĘĆ. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 stycznia 2014, 22:14

Zmieniło Cię to co Cię zraniło. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 stycznia 2014, 21:14

Zaw­sze będziesz wie­dział co tra­cisz, nig­dy jed­nak co zyskasz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 stycznia 2014, 21:01

Nie może is­tnieć coś w co już nie wierzysz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2013, 12:34

Każda zła de­cyz­ja ser­ca wy­pełniona zos­ta­nie łzami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2013, 12:20

Mo­ja wie­czna mała woj­na; gdy rzeczy­wis­tość bi­je się z marzeniami. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 24 października 2013, 21:16
hoffi

Zeszyty
  • ulubione – War­to je za­pamiętac.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hoffi

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

29 maja 2016, 20:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie osiągniesz ce­lu jeśli [...]

1 listopada 2015, 21:51krysta sko­men­to­wał tek­st Istnieje coś sil­niej­sze­go niż [...]

1 listopada 2015, 20:16Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Istnieje coś sil­niej­sze­go niż [...]

1 listopada 2015, 17:51Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Istnieje coś sil­niej­sze­go niż [...]

1 listopada 2015, 17:20hoffi do­dał no­wy tek­st Istnieje coś sil­niej­sze­go niż [...]

28 kwietnia 2015, 21:58hoffi do­dał no­wy tek­st Niestety, życie jest częściej [...]